Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het onlineaanbod

De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de correctheid, volledigheid, of kwaliteit van de aangeboden informatie. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of ideële aard, die door het opvolgen of niet opvolgen van de aangeboden informatie danwel door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt zijn, tenzij er sprake van opzettelijke misleiding danwel grove nalatigheid is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van of de gehele website zonder voorgaande melding te veranderen, vervolledigen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij direct of indirecte verwijzingen naar andere websites (»Hyperlinks«), die buiten de verantwoordelijkheid van de schrijver liggen, is een aansprakelijkheidsplicht voor de auteur uitsluitend dan mogelijk wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft en als hij geacht kan worden (technisch) het gebruik van onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart bij deze nadrukkelijk, dat op het tijdstip dat de hyperlink werd gecreëerd, geen illegale activiteiten op de gekoppelde sites herkenbaar waren. Op de huidige en toekomstige inrichting, de inhoud en het copyright van de gelinkte sites heeft auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte sites, die na de creatie van de hyperlink werd geplaatst. Dit geldt voor zowel door de auteur zelf gecreerde links en verwijzingen, als voor door anderen geplaatste links, bijvoorbeeld in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het opvolgen of niet opvolgen van de aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet degene, die slechts via links naar deze informatie verwijst.

3. Copyright

De auteur heeft gepoogd, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, beelddocumenten en teksten in acht te nemen, door hemzelf gecreerde afbeeldingen, geluidsdocumenten, beelddocumenten en teksten te gebruik of een beroep te doen op vrij bruikbare afbeeldingen, geluidsdocumenen, beelddocumenten en teksten. Alle op deze website genoemde en eventueel door derden beschermde merktekens zijn onverminderd door het plaatselijk recht beperkt en de rechten in het bezit van de geregistreerde bezitters. Alleen op grond van het feit, dat de merken genoemd worden is niet te concluderen, dat de merktekens niet door de rechten van derden beschermd worden!

Het copyright voor door de auteur zelf gecreerde objecten blijft volledig bij de auteur van deze site. Een vermenigvuldiging of gebruik van zulke afbeeldingen, geluidsdocumenten, beelddocumenten en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur verboden

4. Privacy

Voor zover binnen deze site de mogelijkheid tot ingave van persoonlijke of professionele gegevens (e-mailadressen, naam, adres) bestaat, dan worden deze uitdrukkelijk vrijwillig afgegeven. De aanspraak op en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en reëel, ook zonder de opgave van deze gegevens danwel onder anoniem gegevens of onder een pseudoniem toegestaan. Het gebruik in het kader van dit impressum openbaar gemaakte gegevens als postadres, telefoon en faxnummer en e-mailadressen door derden voor de niet uitdrukkelijke verzochte toezending van informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogeheten spam-mails zijn bij overtreding van dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden.

Gegevens welke verzameld worden op de website van Yvonne vd Tillaar / PUUR met Stip zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Yvonne vd Tillaar / PUUR met STIP en zullen nooit aan derden beschikbaar gesteld worden.

Om uw privacy te waarborgen:
– wordt zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens.
– hebben onbevoegden geen toegang tot de gegevens.

Als vanwege een andere reden gebruik moet worden gemaakt van gegevens, wordt dat eerst gemeld en vraag ik daarvoor expliciet toestemming.

De gegevens blijven twintig jaar bewaard.

Yvonne vd Tillaar / PUUR met STIP gebruikt verschillende technieken om afkomst en gedrag van bezoekers op de website te analyseren en te optimaliseren. De verkregen informatie wordt geanonimiseerd gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de bezoeker.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking

Deze aansprakelijkheidsbeperking is als integraal deel van de website die naar deze informatie verwees te behandelen. In zoverre delen van of formulering in deze tekst de juridische situatie niet, niet meer of niet volledig weer zouden geven, dan blijven de overige delen van dit document en hun geldigheid onverminderd geldig.